Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sofia Czinkoczky och Helen Lindahl

Förfrågan

Aktör Edutainment drivs av Helen Lindahl och Sofia Czinkoczky, skådespelare med improvisation som specialitet. Tillsammans har dom 20 års erfarenhet av underhållning och utbildning för flera hundra konferenser. Med interaktiv teater  ger de kreativ inspiration till företag genom att förmedla  kunskap om kommunikation, samarbete och kreativitet.I interaktiv teater får deltagarna ökad självkänsla i sin yrkesroll.
Grupper får kraft, lust och energi och varje deltagare blir bättre på att läsa av situationer och medveten om  utstrålning och kroppsspråk.

Varje seminarium skräddarsys efter kursdeltagarnas bransch och arbetssituation det kan vara ;
                     
-En t
eaterföreställning om arbetsplatsen           
-Interaktiv workshop om kommunikation, status och kroppsspråk         
-Övningar i samarbete, närvaro och improvisation            
-Diskussion och reflektion om yrkesrollens utmaningar
-Den interaktiva teatern kan användas för arbetsgrupper som behöver energi och inspiration ex Vård- och omsorgspersonal
-Arbetsledare och chefer.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.