Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sofia Rasmussen

Förfrågan

Sofia Rasmussen är expert på arbetsmarknadsfrågor, ungas värderingar och livsstilar, jämställdhet i arbetslivet och olika generationers arbetslivsvärderingar.  
Hon har som konsult hjälpt ett flertal kunder inom både privat och offentlig sektor att förbereda sig på morgondagens medarbetare, öka sin attraktionskraft som arbetsgivare, utveckla ledarskapet, anpassa HR- strategier till en ny omvärld och skapa attraktiva erbjudanden gentemot kvinnliga topptalanger.
Sofia har en magisterexamen i statsvetenskap och har under 7 års tid arbetat som seniorkonsult på konsult och analysföretaget Kairos Future. Hon har dessutom erfarenhet av arbete med kvinnors mänskliga rättigheter från UNIFEM: s regionala kontor för Öst - Centraleuropa i Slovakien och har arbetat i Vietnam för International Organization for Migration i ett projekt riktat mot kvinnor som fallit offer för männsikohandel. 

 Här kommer några ämnen Sofia gärna föreläser om;

Morgondagens ledarskap och arbetsliv -de viktigaste omvärldstrenderna som formar framtiden
Utifrån både svenska och globala analyser presenterar Sofia Rasmussen trender och insikter om morgondagens arbetsmarknad, medarbetarskap och ledarskap.
Hur ska de arbetsgivare som vill attrahera rätt medarbetare i framtiden tänka redan idag? Vilka stora utmaningar står ledarskapet och medarbetarskapet inför? 

Konsten att attrahera, behålla och leda den unga generationen
Många arbetsgivare står idag inför stora pensionsavgångar och utmaningen att rekrytera unga talanger. För att lyckas behöver de lära känna den unga generationen på djupet och veta vad som attraherar dem. Hur ser de på sitt framtida arbetsliv? Vad är viktigast för dem i valet av arbetsgivare? Vad gör att de stannar och vad gör att de söker sig vidare?  Hur ska man som ledare skapa förutsättningarna för att unga ska få utlopp för all den kreativitet som de fostrats in i, även i arbetslivet?

Attraktiv efter #MeToo?
Vi lever i en brytningspunkt.
Högre innovationstakt, ett arbetsmarknadslandskap som ändrar form och en ung generation som ställer nya krav på arbetsgivaren, ledarskapet och organisationskulturen.
Mitt i allt det här kommer rörelsen som omkullkastar arbetsgivares ofta slentrianmässiga inställning till jämställdhetsfrågan. #MeToo-revolutionen har gjort det omöjligt för företag och organisationer som vill ligga i framkant och vara attraktiva för framtidens talanger att återgå till ”business as usual”.  Hur blir man som arbetsgivare attraktiv efter #MeToo?
Sofia är en professionell, vass, underhållande och tankeväckande föreläsare. Hon lockar till många skratt trots att föreläsningarna är kunskaps och undersökningsdrivna. 

Sofia arbetar också gärna som moderator och kombinerar då djupet inom sina expertisområden ; generations och arbetslivsstudier, karriär, ledarskap, Employer Branding, med trend och omvärldsanalytikerns bredd och gereralistkunskaper. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.