Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stefan Einhorn

Förfrågan
Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet och överläkare vid Radiumhemmet. Han har skrivit flera böcker om medicin men också en relionsfilosofisk bok "En dold Gud". Han gjorde skönlitterär debut 2003 med boken "Den sjunde dagen". Stefan Einhorn är en mycket uppskattad föreläsare inom områden som Etik på arbetet, Goda relationer, Ledarskap, Religion och Medicinsk Etik. Han är en speciell läkare som, med sin gedigna naturvetenskapliga bakgrund, vågar öppna upp för människors djupaste frågeställningar om livets mening.

I sina föreläsningar tar Stefan Einhorn upp viktiga frågor för människor i alla sammanhang; Vilka värderingar styr vårt agerande? Hur förhåller vi oss till varandra? Vad är egentligen framgång? Hur hanterar vi små vardagsproblem och stora katastrofer? Utan fundamentalism och med stor visdom delar Stefan Einhorn med sig av sina tankar till människor i olika livssituationer.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.