Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stefan Görwik

Förfrågan


Stefan Görwik är en av Sveriges mest inspirerande talare, har i över 20 år utbildat både ledare och team till ökad motivation, arbetsglädje och bättre resultat. Hans framföranden kännetecknas av entusiasm, humor och en härlig energi. Stefan Görwik använder en upplevelsebaserad lärstil som skapar engagemang och positiva insikter hos deltagarna. Efter flera års arbete i USA föreläser Stefan Görwik ofta och gärna på engelska.Stefan Görwik föreläser bla om:  

MOTIVATION OCH HANDLINGSKRAFT
En föreläsning om att omsätta projekt eller mål till handling och resultat. Med ett högt tempo och entusiasm berättar Stefan hur vi gör för att öka motivationen – även om det tar emot. Han ger oss konkreta verktyg och handlingskraft att nå ända fram.

UTVECKLA VINNANDE TEAM
Vinnande team präglas av en rak och öppen kommunikation som bygger på respekt och förtroende. När alla tar ansvar skapas ett positivt resultat vilket leder till ökad arbetsglädje. Föreläsningen innehåller också 17 utvecklingsprinciper för ett vinnande team.

SÄLJ-FÖRTROENDE
Med rätt attityd och förtroende skapar säljteamet mer framgång. Vad motiverar dem att sälja mer? Och hur skapar man uthållighet? Detta är några frågor som Stefan ger svar på i denna fartfyllda föreläsning.

FÖRÄNDRINGAR SOM FÖRBÄTTRAR
En föreläsning om att handskas med förändringar på ett positivt sätt. Förändring är ett naturligt tillstånd som innebär att ständigt utvecklas. Stefan ger oss mod och kraft att oftare lämna trygghetszonen för att ta steget in i utvecklingszonen.

KOMMUNIKATIONSSTILAR - FÖR BÄTTRE RESULTAT
Stefan presenterar fyra kommunikationsstilar på ett lättillgängligt, roligt och igenkännande sätt. Vi lär oss att bemöta besvärliga situationer och personer. När vår kommunikation blir mer flexibel förbättras både samarbete och resultat.
 

"Med sitt entusiasmerande sätt ger Stefan Görwik åhörarna en positiv kick. Han är en sann motivatör som driver på – man vill direkt omsätta idéer och projekt till handling och resultat"

Mats Jentzen - Marknadschef, Dell

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.