Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stefan Gunnarsson

Förfrågan

Stefan Gunnarsson är initiativtagare och grundare till Feedbackakademin. Hans uppdrag är att bidra till att organisationer och grupper inför en utvecklande feedbackkultur eftersom han är övertygad om att resultat, stämning och arbetsglädje blir så mycket bättre av det. En feedbackkultur är en avgörande faktor för att organisationer och grupper ska nå framgång.

Hans bok Professionell Feedback - Medvetna Mötens Magi har sålts i över 18000 exemplar boken har nominerats till flera priser och används som kurslitteratur i många utbildningar. Stefan föreläser och håller utbildningar i företag och organsiationer för både ledare och medarbetare som vill få konkreta vertyg för att ge, be om och ta emot feedback. 

En feedbackkultur skapar en stor utvecklingspotential för att skapa lärande organisationer som är framgångsrika även i framtiden och arbetsplatser där människor känner sig sedda, betydelsefulla och utvecklas.

Innehåll från föreläsningar(kortare övningar ca 45min- 2 tim)  och workshops (med mer övningar 3 - 4 tim)  i feedback :

  • Teori kring feedback och grupputveckling
  • Målstyrning
  • Metoder för ett bra arbetsklimat
  • Konflikthantering

Stefans bok Professionell feedback ( pris 270 kr / bok) ingår som kurslitteratur i utbildningar.

Filmad föreläsning

Tyvärr hittades ingen föreläsare.