Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stefan Lindström

Förfrågan
Stefan Lindström är en internationell utbildningskonsult och erkänd talare som är verksam inom personal- och organisationsutveckling. Han förstår vad som driver oss och vet hur man utvecklar människor. Eftersom att utveckling och förändring går hand i hand inspirerar han åhörarna till att vilja och framför allt våga förändra, samt ger effektiva metoder och verktyg. Digitaliseringen gör att kraven inom IT-hantering ökar och Stefan uppmärksammar konsekvenserna för vårt ökade IT-användande och ger råd och stöd för hur vi kan hantera detta på ett rationellt sätt. Han pratar om psykisk ohälsa på arbetsplatsen kopplat till vad som skapar delaktighet och engagemang, kontra vad som triggar känslor av fara, hot och rädsla.
Stefan har som ende svensk blivit uttagen att tala på The International Conference on Thinking – tre gånger i följd. I Sverige är han kanske mest känd som skaparen av– EPT beteendeprofiltest samt IAD-testet (Internet Addiction Disorder) – stress- och beroendetest.
 
 


Stefan talar ofta om ämnen som;

  • Hur hantera stress orsakad av digitalisering ? 
  • Digitalisering i offentlig sektor 
Ytterligare ämnen som Stefan gärna talar kring; 
  •  Förändring vs Utveckling
  •  Motivation & Drivkrafter
  •  Psykisk ohälsa på arbetsplatsen 
  •  Time Management och internetstress 
  • AI- Artificiell intelligens 
  • Kan AI bli kreativ? 
  • Mänsklig kreativitet och AI 
 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.