Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stefan Saidac

Förfrågan

 

Stefan Saidac är rådgivare i varumärkesfrågor. Han arbetar med svenska och internationella varumärken med erfarenhet från uppdrag som Absolut Vodka, Arla, H&M, IKEA, NK, SEB och Toyota. Stefans föreläsningar brukar få omdömet: Högt tempo, mycket användbart och underhållande!

Ny föreläsning från Stefan Saidac hösten 2014 Filosofi för företag! Se artikel

Varumärke / Värderingar

1. VARUMÄRKE – Vinna eller försvinna

Det gäller att bli vald i mängden – som produkt, tjänst, företag eller person.
Ytterst handlar varumärke om attraktion och anseende. Varumärke kan verka komplext. Det behöver det inte vara, berättar Stefan Saidac som gärna reder ut begreppen. Rätt hanterat leder varumärket till lojalare kunder, enklare försäljning
och ökad lönsamhet.

Det här kommer du att ta med dig från föreläsningen om varumärke:
– Vad är egentligen ett varumärke?
– Hur varumärken kan styra våra tankar och får oss att dra förhastade slutsatser.
– Varumärken som satsar miljarder men ändå gör fel.
– Hur är världens mest ansedda varumärke uppbyggt Och vilken del är viktigast?
– Katastrofhantering för varumärken. Ett fiasko och en succé som bildat skola.
– Varumärket & sociala medier. Rätt och fel.
– Checklista och övningar som underlättar arbetet med varumärket.

2. VÄRDERINGAR – Mer än vackra ord

Hur avgör vi vad som är rätt, och vad som är fel? Ännu svårare, hur avgör vi när det dags att agera?
Värderingar styr vårt agerande och handlade. Värderingar finns överallt, medvetna och omedvetna, personliga och gemensamma; i familjer, skolor, föreningar och inte minst i företag.
Ändå anser vissa att värderingar är något luddigt, vackra ord som man ska ha men inte så mycket mer. För andra företag är värderingarna i högsta grad verklighet, en stor tillgång och en framgångsfaktor. Företag med fungerande värderingar är attraktivare, stabilare, har enklare att rekrytera och behålla rätt människor. Och självklart tvärtom.
    Värderingar handlar också om affärsmässighet – även om tjäna pengar inte är en gångbar värdering. Däremot kan fungerande värderingar leda till ökad lönsamhet.

Det här kommer du att ta med dig från föreläsningen om värderingar:
– Insikt om värderingars betydelse och möjligheter.
– Hur värderingar blir verklighet och fungerar i det dagliga arbetet.
– Hur värderingar kan leda till konkreta förbättringar.
– Hur värderingar bidrar till en attraktiv och positiv företagskultur.
– Fyra inspirerande case med värderingar som framgångsfaktor:
Företaget slog jättarna och blev världsledande.
Storföretaget utan visitkort och höga löner men som får toppstudenterna.
Entreprenören med en enda värdering – som bidrog till en överlägsen produkt
Företaget som levt med sina värderingar i 70 år – och klarat djupa kriser.


De båda föreläsningarna om varumärke och värderingar kan kombineras.
Det går även att skapa en skräddarsydd föreläsning anpassad efter företagets bransch och utmaningar med aktiva moment och workshop.
Tyvärr hittades ingen föreläsare.