Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stefan Sandström

Förfrågan

Stefan Sandström är legetimerad psykolog men också författare , transaktionsanalytiker, handledare och utbildare. Han arbetar inom sitt eget företag med både utbildning, psykoterapi, coaching och organisationsutveckling.

Stefan har i sitt arbete stor erfarenhet av att arbeta med våldsbenägna personer och har utbildat personal inom Våld och hot problematik sedan slutet av 80- talet. Han har bl. a skrivit böckerna Hot och Våld i vård omsorg och socialt arbete, Ungdomsvåld, Våld och Hot i människovårdande yrken. Ytterligare föreälsningsteman som Stefan kan föreläsa om:

- Missbruk
- Samsjuklighet - dubbeldiagnos
- Kvinnliga missbrukare i misshandelsrelationer
- Utagerande 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.