Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stefan Sebö

Förfrågan
Kan man tänka sig till framgång, samarbetsförmåga och ett bättre liv?
Ja, faktiskt  det gäller bara att veta hur man ska bära sig åt. 
På ett enkelt, underhållande och tänkvärt sätt visar Stefan Sebö att det är vi själva som avgör både hur vi mår, och hur bra en organisation och dess medarbetare kan bli. Det handlar om att tänka till, tänka om och tänka på nytt. Om att bryta gamla invanda mönster och finna nya vägar att utvecklas. Att bli framgångsrik och nå sina mål behöver inte vara svårt.


Alla har något att vinna
En organisation är summan av sina medarbetare. Mår man bra och arbetar gemensamt mot samma mål föds ett klimat som alla tjänar på. Men ett bra team skapas inte av sig självt. Produktiva medarbetare behöver motivation och utrymme att växa.

Se möjligheterna
Stefans Sebös utbildningar fungerar för alla som vill utvecklas - både yrkesmässigt och privat. Deltagarna kommer att le igenkännande och känna hur gamla invanda tankemönster bryts. Och när de går därifrån kommer de att se möjligheter där de tidigare bara såg problem.
Stefan är en stor estradör som på ett inspirerande, engagerande, intressant, kul och framför allt mycket utvecklande sätt, motiverar deltagarna att jobba med sig själva för att utvecklas.
De som lyssnar på honom kommer snabbt till insikt att var och en har mer kvalitéer och potential än de tror. Det handlar "bara" om att utveckla dem.
Deltagarna lär sig inse sin egen och organisations potential, och de får dessutom tillgång till redskapen som kan göra både människor och organisationer till vinnare.
 
Hans senaste bok:

"RESULTAT – Konsten att bli den du vill"blev 2008 nominerad till årets ledarskapsbok och vald som bästa bok inom genren personlig utveckling.

Ämnen som Stefan Sebö talar om:

-Förändring med framgång
-Säljande kundservice
-Arbetsglädje
-Medarbetarutveckling
-Personlig utveckling
-Värderingar
-Eget ansvar
-Utveckla vinnande team
-Ledarskap

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.