Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stella Scott

Förfrågan

Stella Scott är operasångare, dansare och skådespelare utbildad i USA, Sverige och Italien. Hon har dessutom genomgått GA’s fyraåriga utbildning till Gestaltterapeut och i över 30 år arbetat med människor och organisationer i utveckling. Stella Scott är en talare man kommer ihåg! Med sin unika kompetens inom personlig utveckling och kreativt skapande samt perspektiv inifrån ickenormativa strukturer har hon en förmåga att se det andra inte ser och därigenom förmedla oväntade kopplingar. Vid sina föreläsningar talar hon bl.a om ledarskap, att vara lesbisk och vad näringslivet har att vinna rent ekonomiskt på att lära sig förstå och respektera personal och kunder som definierar sig som HBT-presoner. Stella Scott ger även konsertföreläsningar med genus och HBT-perspektiv, i samarbete med pianisten Conny Antonov.

Hennes entusiasm inspirerar till handling och ger lusten till egen engagemang! Stella Scott är pedagogiskt driven och genom humor och värme får hon snabbt publiken att känna sig välkommen och delaktig.

Rubriker på Stella Scotts föreläsningar, seminarier och konsertföreläsningar.

HBT, va’ e´ de´?
Vi bringar  reda i några grundläggande begrepp och symboler som är viktiga att känna till i bemötande av medarbetare , personal och kunder. T.ex skillnaden mellan sexuell läggning och könsidentitet.

Rosa pengar- Hur når företag  ut till HBT kunder ?
Företag behöver hjälp med att rikta sig till HBT personer, då det finns en stor kundkrets därute som de i nuläget inte når ut till. Det räcker inte med att man sätter in en regnbågsflagga i köttdisken eller två bögar i en reklamfilm.

Homolobby eller mänskliga rättigheter?
Om raslagar i Amerika, uppror bland Drag Queens, avrättningar i Iran, att "bota bögar" på 70 talet, äktenskapslagstiftningen i Sverige.

För kvinnor av alla kön.
Interaktivt seminarium om att definera könstillhörighet, med föreläsningsdel, bildspel och bikupor och värderingsövningar.

Nå toppen av din förmåga med EFT
Har du motstånd mot att ringa sälj samtal? Ogillar du att tala inför grupp eller publik? Stella ger en introduktion i EFT, Emotional Freedom Technique. Man går hem med ett första hjälpen paket, ett konkret verktyg i sina egna fingertoppar.

Byxavund - Kvinnor i mans kläder, en 3500 år gammal tradition.
Föreställningskonsert som tar upp frågor kring kön och genus och samtidigt utmanar vissa vedertagna "regler" inom musikens värld. Vad får en kvinna sjunga och vad skall en sopran hålla sig till?
Helaftonsföreställning.

Kvinnan tige - och inte kan hon komponera heller!
Program med kvinnliga tonsättare. Tar upp vådan av att bryta mot normen och ägna sig åt ett manligt yrke, ända in till våra dagar.

Toner ur en garderob
Vilka oskattbara värden har skapats av HBT personer? Här får du några svar, från Jeanne d’Arc, över Michelangelo, till Selma Lagerlöf.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.