Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Stockholms Improvisationsteater

Förfrågan

Improviserad teater bygger alltid på interaktion mellan publik och aktörer. Det som fångar publikens intresse är att det som utspelas på scen verkligen sker i stunden. Det finns inget manus, inget är repeterat eller planerat i förväg, scenerna skapas efter vad publiken föreslår och skådespelarnas lyhördhet. Stockholms Improvisationsteater samarbetar med företag och organisationer i samband med konferenser, seminarium, personalfester, utbildningar och Kickoffer. Tillsammans med uppdragsgivare skräddarsyr gruppen uppdraget efter aktuella behov och önskemål.

 Alla människor har fantasi och kreativitet!
Stockholms improvisationsteaters pedagogik är att ge verktyg  för att använda den. En workshop ger deltagarna en kick och skapar mental tillväxt. Ett utmärkt sätt att skapa starkare, kreativare medarbetare som brinner för sin uppgift.

Konferensen - som ingen glömmer?
Stockholms improvisationsteater belyser de ämnen som är aktuella för just er. Vanligtvis sker detta i form av korta inhopp mellan föredragshållarna eller som en humoristisk inledande/avslutande
betraktelse av dagen. Upplägget tas fram i nära samarbete med konferensansvariga, moderatorer och föredragshållare.
Åhörarna får här en levande upplevelse att koppla till ämnet vilket ger dem en tydlig och stark minnesbild av konferensen.

Tema-föreställning
Jämställdhet, bemötande, kulturell och etnisk mångfald, kundvård, service, ledarskap, medarbetaransvar, friskvård och hälsa i arbetslivet är några av de teman som Stockholms improvisationsteater jobbat med under året.
I nära samarbete med kunden skapas en föreställning som fungerar för olika frågeställningar, budskap och behov.En skräddarsydd aha-upplevelse som ger åhörarna nya insikter,diskussionsunderlag och motivation att arbeta vidare med det tema som är aktuellt.

Underhållning
Teatern erbjuder också improviserad underhållning som är färsk, frisk och fartfylld med humor i fokus till ex. kundträffar, invigningar, personalfester eller liknande. Det kan vara allt från en improviserad kärlekssång till någon i publiken till din vardag spelad som en skönklingande musikal. Eller varför inte en galen historia om företagets historiska utveckling eller framtidsvision? Endast fantasin sätter gränser för vad som kan improviseras

Workshop - Vill ni ge medarbetarna en kreativ kick?
Workshop i improvisation skräddarsyrs efter dina behov som kund. Deltagarna får prova på olika sätt att improvisera, tala inför folk och hitta på egna historier. Några områden där pedagogiken  är applicerbar ; ledarskap, attityder, kommunikation, teambuilding,gruppdynamik, kreativt flöde, kroppsspråk och status.
En workshop kan vara alltifrån 2 timmar till en eller flera heldagskurser.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.