Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Susanne Bogren och Nanna Klingen

Förfrågan
Susanne Bogren och Nanna Klingen är pedagoger, föreläsare och författare till den kreativa metodikboken "Prilliga pirater". De arbetar även sedan åtta år tillbaka med musik- och teaterföreställningar för förskolebarn. Duon erbjuder en omväxlande och entusiasmerande föreläsning för personal i förskolan. Det senaste året har det lagts mycket tid på implementeringen av den reviderade läroplanen. Nu är det dags att ta tag i arbetslagets spännande utveckling! Unna er en fortbildning som ger kraft, lust och energi! Att arbeta tillsammans i en positiv och kreativ anda är något som gynnar alla - inte minst barnen!

Under föreläsningen får deltagarna en omväxlande och entusiasmerande upplevelse, med både goda skratt och frågor som leder till eftertanke.

Genom rollspel och fallbeskrivningar belyser vi ämnen som kan vara känsliga att ta upp i ett arbetslag.

Program:
Det lustfyllda samarbetet
Med ett öppet och tillåtande arbetsklimat
kan kreativitet och nya idéer lättare få utrymme.
 

Låt kreativiteten flöda!
-Arbetsplats med variation – ja tack!               
-Kommunicera mera!
Den inspirerande pedagogen
Olikheter är en stor tillgång i arbetsgruppen
om vi kan lära oss att uppskatta dem. 

-Vem är du som pedagog och vem vill du vara?
-Var stolt över din personlighet!
-Gläds åt det du har och det du gör!
                                                                  
Ord från deltagare:

En mycket intressant och givande föreläsning som gick väldigt fort!” Emma, Täppans förskola, Ljungbyhed

"Roligt att höra era erfarenheter! Härligt med lite att tänka på runt pedagogrollen och hur man ser på andra och sig själv som pedagog.” Jessica, Ekens förskola, Sibbhult

Tyvärr hittades ingen föreläsare.