Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Susanne Hedin

Förfrågan

Susanne Hedin är utbildad ergonom/sjukgymnast och handledare i stress med mer än 35 år i yrket. Hon har under större delen av yrkeslivet haft egna företag och driver sedan 1993 Ergonomhuset. Affärsidén är att ta ett helhetsgrepp kring hälsa i arbetslivet och erbjuda organisationer allt från förebyggande åtgärder till rehabilitering. En röd tråd i Susannes  yrkeskarriär har varit ett brinnande intresse för utbildning och kunskapsöverföring inom sina specialområden belastningsergonomi och psykosomatik/stress - och sömnhantering. Svenskarna är det mest stressade folket i Europa, 70-talisterna är nära en hälsokollaps och 90-talisterna uppges få ökande stressohälsa. Sömnbesvär är ett folkhälsoproblem – en av tre svenskar sover dåligt! Susanne Hedin tar i sin föreläsning  upp orsaker till stress och dålig sömn samt vad man kan göra själv för att förändra situationen och må bättre. 

Susanne Hedin  skrivit flertal böcker och hållit föreläsningar och kurser över hela världen. hon är också aktiv i internationella närverk. Hon erbjuder också webbaserade självhjälpsprogram när det gäller stree och sömnahantering och ergonomi. Hon föreläser  på svenska, engelska och tyska.

Förslag till rubriker på föreläsningarna:

-Må bra på jobbet – Stresshantering, ergonomi och friskvård
-Sömnproblem- Ett folkhälsoproblem?
-Stressen i ditt liv-Hur hanterar du den?
-Vila och åtehämtning-Kan du varva ner?-Stress för chefer – Orkar du leda?
-Ergonomi- arbeta rätt vid datorn!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.