Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Susanne Pettersson

Förfrågan

Susanne Pettersson är en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete på organisations-, ledar-, team- och individnivå. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla organisationer, team och individer till framgång, kraft och balans. Tidigare elitidrottare och tränare inom tennisen, utbildad beteendevetare i USA innan Susanne Pettersson flyttade tillbaka till Sverige och blev landslagstränare inom tennisen. Hon är en mycket uppskattad föredragshållare, bl. a. beroende på hennes teorietiska kompetens, hennes stora praktiska erfarenhet samt en god pedagogisk förmåga.Idag arbetar Susanne Pettersson med förändringsprocesser! Som kommunikolog är hon specialtränad att känna igen vilka nycklar som leder till framgång respektive misslyckande, oavsett bransch och systemnivå, samt vilka förändringar som ska till för att det ska bli succé!

Hon är författare till böckerna: "Leda med förtroende", "Ta fram kraften inom dig" och "Bryt ihop och kom igen" samt medförfattare till Svenska Friidrott- och Golfförbundets Ledarskapsböcker.

Ämnen som Susanne Pettersson talar om:

-Leda Dig själv
-Ta fram kraften inom dig - Skapa ditt vinnartillstånd
-Balans i livet
-Byta och bryta mönster - Hantera motgång
-Hälsa & Friskvård
-Leda Team
-Ta fram kraften i teamet Huvudnycklar för framgångsrika team
-Situationsanpassat Ledarskap
-Mötes och presentationsteknik
-Sorterad Feedback
-Konflikthantering & Krishantering
-Leda Organisation
-Organisationens utvecklingsfaser
-Ta fram kraften i organisationen
-Från strategi till operativ nivå
-Ledningsgruppsarbete
-Projektledarutbildning

Tyvärr hittades ingen föreläsare.