Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Susanne Wolmesjö

Förfrågan

Susanne Wolmesjö är Magister i pedagogik och idrottlärare men också VD för Education in motion, författare och lärare på GIH Stockholm och  Bosöns Idrottsfolkhögskola.

Hon har stor kunskap  inom området neurosensomotorik och dess kopplingar till hälsa och lärande och undervisar i ämnen som Fysiologi, Idrottsmedicin  Idrottspsykologi, Mental träning Rörelse och träningslära. Hon föreläser gärna om stresshantering, återhämtning, motorisk träning och hälsa kopplat till pedagogik och lärande.

Hon är en av  RF:s idrottspsykologiska rådgivare och arbetar också som kbt-terapeut. 

Susanne har skrivit tre böcker inom området. 

Rörelseaktivitet-lek & lärande för utveckling av individ och grupp,
Kulramar i Kommunikation och
Smarta rörelser - för fysisk och metal balans.

Foto Thomas Carlgren 

 Susannes föreläser om; 

  • Hjärnan och smarta rörelser
  • Rörelsens betydelse för lärande
  • Neurovetenskap och ledarskap / coaching
  • Kognitiv neurovetenskap - varför blir man glad av att röra sig?
  • Stresshantering, återhämtning och idrottsskador

Susanne varvar sina föreläsningar med både praktisk och teoretisk kunskap och en pedagogik där alla sinnen får vara med. 
Hon anpassar sina föreläsninga och utbildningar utifrån kunders behov och målgrupp. 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.