Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sven-Erik Bucht

Förfrågan

Ikea goes Happaranda eller hur man blir en kommunal entreprenör.
Våga tänka nytt!
Sven-Erik Bucht gjorde det som få människor förmår – han vände på perspektiven. Han har i sin roll som kommunalråd varit drivande i att utveckla en region över nationsgränserna. Sven-Erik Buchts visionära insatser påverkar såväl människors framtidstro som möjligheterna till jobb och tillväxt i det som idag blivit ett av Sveriges mest vitala områden. Sven-Erik Bucht är ett socialdemokratiskt kommunalråd i Haparanda som räddade hembygden från att dö ut genom att locka Ikea till regionen.Tack vare sitt personliga engagemang lyckades Sven-Erik Bucht övertyga Ikea-grundaren Ingvar Kamprad att lägga nästa möbelvaruhus i Haparanda. Det kom att bli vändningen för Haparanda och hela Tornedalen. Prognosen på en miljon besökare första året hade redan en vecka efter ettårsdagen dubblerats. Då hade två miljoner hittat till Haparandas nya blåa köptempel. Ikea har dragit mängder av andra butikskedjor och företag till staden och kommunen vann 2006 den svenska tillväxtligan.
Sven-Erik Bucht pratar under rubriken - Ikea goes Haparanda eller hur man blir en kommunal entreprenör.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.