Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sweet Dreams Sara Nilsson och Anna Jonsson

Förfrågan
Sweet Dreams erbjuder drömmen om en rimligare värld. Sara Nilsson och Anna Jonsson är två engagerade mångsysslare som älskar musik, teater och folkbildning och som brinner för att förbättra världen. De kombinerar sitt miljöengagemang och kunskaper från miljöområdet med sina erfarenheter av teater och skapar föreställningar, föreläsningar, workshop och scener som kan specialsys utifrån kunders olika behov.Miljöengagemanget har genomsyrat både Anna och Saras vägval, både yrkesmässigt och i ideellt engagemang. Anna har varit ordförande i Fältbiologerna och Miljöförbundet Jordens Vänner. Sara har engagerat sig i olika miljö- och rättviseföreningar, bl.a. PeaceQuest. Anna har suttit som expert i Miljömålrådet och Miljövårdsberedningen och kombinerar nu jobbet som kabaréartist och föreläsare med tjänstemannajobb inom hållbar trafikplanering. Sara kombinerar jobbet som kabaréartist och föreläsare med arbete på Naturskyddsföreningens globala avdelning och är utbildad folkhögskolelärare. Naturskyddsföreningen har sedan starten 2006 varit en viktigt samarbetspartner i utförandet av kabaréerna ”Sweet Dreams” och ”Asfalt i Paradiset”.

Att ge inspiration och kreativa verktyg för att förbättra världen på ett lustfyllt sätt är det genomgående temat i Annas och Saras framträdanden. Sång, musik och teater är självklara inslag.

På temat ”Inspiration till världsförbättrare” finns ett flertal olika inriktningar:

-Lustfylld vardagsrevolution; Hur ger vi varandra och oss själva kraft och lust att förändra världen i vardagen? Både på jobbet och hemma.
-Kommunikation som ger handlingskraft. Alltför ofta blir det dåliga samveten och pekpinnar när miljöfrågorna kommer på tal. Anna och Sara har stor erfarenhet av att kommunicera miljöfrågorna på ett sätt som ger lust och handlingskraft. Här delar de med
sig av kunskapen.
-Delaktig eller degaktig – vem väljer? Att förändra världen gör vi bäst tillsammans. Hur skapar vi former och vägar för en större delaktighet, på jobbet, hemma och i samhället?
-Sång och teater som redskap för förändring. Med interaktiva metoder ger Anna och Sara sången och teatern en självklar roll i förändringsarbetet. Lusten till livet är en viktig drivkraft för förändring.

Sara och Anna kan också engageras som samtalsledare, moderatorer och konferencierer.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.