Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Tatjana Sivik

Förfrågan

Tatjana Sivik är leg. psykolog, psykoterapihandledare och läkare samt docent vid Institutionen för Socialmedicin, GU. Hon blev tidigt intresserad av samspelet mellan kropp och själ, dvs Psyke och Soma, och har därför inriktat både sin forskning och sin terapeutiska verksamhet mot de psykosomatiska sambanden, i synnerhet vid stressrelaterade tillstånd och utmattningssyndrom som hon i flera artiklar och böcker diskuterat på ett både djupt och allmänmänskligt plan. Tatjana Sivik grundade Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin och har även varit ordförande för den internationella organisationen för detta ämnesområde, International College of Psychosomatic Medicine.Sedan början av nittiotalet driver hon den välrenommerade kliniken, IPSOMA, som inte endast till namnet har en helhetssyn vid rehabilitering. Tatjana Sivik är medlem i ett flertal organisationer som på olika sätt främjar hälsoutvecklingen i befolkningen, bland annat är hon ledamot av Sveriges Stressforskningsnätverket. Hon har under många år varit en eftertraktad och engagerande föreläsare, både för fackfolk och för en bredare publik, och hon har ofta framträtt i media.

Bland ämnen som hon talat omkring kan nämnas:

-Stressens effekter på människan
-Hjärnan, känslan och kroppen 
-Att brinna rätt och lagom
-Det själen inte mäktar med tar kroppen hand om
-Från offer till aktör

Tyvärr hittades ingen föreläsare.