Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Teater Martin Mutter

Förfrågan

Teater Martin Mutter är en fri professionell teatergrupp som under många år arbetat med att skapa verkliga möten mellan scen och salong. De arbetar främst med barnteater men också  bl.a med Forumteater, Interaktiv teater och Improvisationsteater. Genomgående är att de kan anpassa sina uppdrag till målgrupp och  olika kunders behov. De erbjuda speglar till vardagens arbetsliv som skapar skratt, insikter och inspiration till utveckling. De har skrivit och spelat ett stort antal Forumteaterföreställningar för vård, kommun och näringsliv i hela landet.

Nu erbjuds också improviserade humor och musik program som specialsys för arbetsplatser och arbetsgrupper! 

 

 Forumteater ställer frågan; Har du huvudrollen i ditt liv?

Scener ur verkligheten spelas upp, det kan handla om:

-Bristande kommunikation
 -  möten mellan tjänstemän och kunder och möten inom en arbetsgrupp
-Konflikter -Krockar mellan olika personalgrupper eller organisationskulturer
-Ledarskap -Mellanchefer som pressas från alla håll
-Implementering
-Hur vackra ord blir till verklig handling.
-Svåra samtal -Alkohol på jobbet?
-Normer och jämställdhet? kränkningar oich diskriminering ? 

Publiken blir delaktiga att i ord och handling undersöka olika former att komma tillrätta med problemen. Forumteater skapar en genuin delaktighet, gemensamma skratt och förståelse för att alla problem inte är så enkla att lösa. Alla medverkande får en insikt om att de har "Huvudrollen i sitt liv!" och ansvar för vad de delar med sig av till sin omgivning. Föreställningen specialsys utifrån olika behov efter samtal med uppdragsgivare.

 

Improviserad  Humor och Musik till er Julaktivitet? Avtackning? Kick off? 

Teater Martin Mutter erbjuder ett specialanpassat program med improviserad humor och musik som lyfter både säsongens högtid och era anställdas yrkesroller på ett underhållande och lättsamt sätt.

Martin Mutter har  tidigare gjort mänga  bejublade improvisationsföreställningar i egna lokaler bl.a  Miserabel Jul men också i Wadköping sommaren 2021 med  Scensommarafton! Nu erbjuder vi  improviserad undehållning som skapats  utifrån er personalsgrupps speciella verklighet och behov!

Föreställningarna blir unika för just er målgrupp och kan vara  ca 20 min - 60 min  långa. De erbjuder en lättsam underhållning som är  lämplig som saktivitet  vid en konferens eller  i samband med projekt- säsongsavslutningar. 

Låt oss bidra med lust och inspiration i samband med era aktiviteter på arbetsplatsen!

Föreställningen specialsys utifrån samtal med uppdragsgivare och kan  enkelt anpassas och  spelas på  er arbetsplats eller i konferenslokaler.  

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.