Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Teater Martin Mutter

Förfrågan

Teater Martin Mutter är en fri professionell teatergrupp som under många år arbetat med att skapa verkliga möten mellan scen och salong. De arbetar bl.a med Forumteater, Interaktiv teater och improvisationsteater. Genomgående är att de kan anpassa sina uppdrag till olika kunders behov och erbjuda speglar till vardagens arbetsliv som skapar skratt, insikter och inspiration till utveckling. De har skrivit och spelat ett stort antal Forumteaterföreställningar för vård, kommun och näringsliv i hela landet.

 Forumteater ställer frågan; Har du huvudrollen i ditt liv?

Scener ur verkligheten spelas upp, det kan handla om:


-Bristande kommunikation
 -  möten mellan tjänstemän och kunder och möten inom en arbetsgrupp
-Konflikter -Krockar mellan olika personalgrupper eller organisationskulturer
-Ledarskap -Mellanchefer som pressas från alla håll
-Implementering
-Hur vackra ord blir till verklig handling.
-Svåra samtal -Alkohol på jobbet?
Publiken blir delaktiga att i ord och handling undersöka olika former att komma tillrätta med problemen. Forumteater skapar en genuin delaktighet, gemensamma skratt och förståelse för att alla problem inte är så enkla att lösa. Alla medverkande får en insikt om att de har "Huvudrollen i sitt liv!" och ansvar för vad de delar med sig av till sin omgivning. Föreställningen specialsys utifrån olika behov.

Forumteaterformen utvecklades på 1950-talet av brasilianaren Augusto Boal och har sedan dess vidareutvecklats och använts över hela världen. Forumteater är en teaterform där publiken inviteras till dialog och deltagande. Här finns inga rätta åsikter, ingen slutgiltig lösning. Vi ger er möjlighet att prova olika förslag för att lösa en komplicerad situation här och nu. Forumspelarna spelar upp en ca 15 minuter lång scen som berör ett ämne uppdragsgivaren har valt. Vi får följa en huvudperson som gör "dåliga" val och som gör att scenen slutar i kaos. Därefter spelas scenen upp igen med den fantastiska möjligheten för publiken att få gå upp på scenen och förändra förloppet. Forumteater i sig ger inga färdiga svar, men det är en bra metod att klargöra frågeställningar och att se problem från flera håll.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.