Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Therese Albrechtson

Förfrågan

Therese Albrechtson är en framgångsrik entreprenör och en uppskattad talare såväl bland unga entreprenörer  som bland Sveriges toppolitiker och företagsledare. Hon har föreläst nästan 1 000 gånger i tolv (12) länder om bl.a. entreprenörskap, mod och positivt tänkande och  mottaget priser som Sveriges företagerska och Sveriges framtida kvinnliga ledare. Läs mer om Therese företag.
Therese Albrechtson  inspirerar  alla som lyssnar till henne dig att våga, vårda och  vinna men också att dela med sig av alla misstag. 

Nu är Therese högaktuell med boken Dålig mamma...eller superkvinna som handlar om vår tids största utmaning, livspusslet! Hon har ställt sig själv och andra kvinnor frågan om det går att kombinera föräldraskap med karriär och ett perfekt yttre ?

Under de 1,5 år som Therese arbetat med boken har hon intervjuat allt ifrån Sveriges maktelit till framgångsrika entreprenörer, näringslivsfolk, politiker, sportstjärnor till nöjesprofiler. Som grund har hon sin egen erfarenhet av hur det är att vara mamma och karriärkvinna i ett av världens mest jämställda länder. 

 


Ex på föreläsnings teman som Therese gärna föreläser om; 

 Våga  Vårda vinn - om mod och positivt tänkande.  Exempel  ur föreläsningen;

  • Kreativitet och nytänkande 
  • Se möjligheter istället för hinder
  • Utgå från dina förutsättningar!
  • Företagare- kvinna- ung - hur går det ihop? 
  • Gör din grej- gör det du brinner för!

Föreläsningen  Dålig mamma - eller superkvinna? tar bland annat upp följande frågor;

  • Föräldraskap-en karriärbroms för kvinnor?
  • Skam, skuld och otillräcklighet - vad gör du med dessa tankar? 
  • Jämställdhet, nyckeln till att bota kvinnors psykiska ohälsa?

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.