Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Thomas Fürth

Förfrågan

Thomas Fürth är historiker, foskningsledare på Kairos Future och har arbetat med framtidsstudier i över 30 år. Han är välkänd som föreläsare och författare tlll böcker och artiklar.
Thomas byggde upp Institutet för Framtidsstudier och var dess vice vd under drygt 10 år. Han är välkänd för sina studier av olika generationers värderingar och har även bl a genomfört stora studier inom migration & boendets, upplevelsenäringarnas, skolans och äldreomsorgens områden. Han är mycket skicklig på att  kunna motivera och inspirera sin publik med  humor, att enkelt förklara komplexa samhällsfrågor, att leverera tänkvärdheter och att  anpassa sitt budskap till olika målgrupper.Thomas är docent i historia vid Stockholms universitet och disputerade på en avhandling om arbetslösheten och 30-talets krisår. Sedan dess har det blivit ett antal böcker och otaliga artiklar.
Senast publicerade boken är Framtiden börjar i klassrummet. Andra handlar om olika generationers värderingar som Rekordgenerationen 1945 - 1953, Allt du behöver veta för att anställa en 80-talist, The MeWe Generation, 80-talisterna kommer och 70-talister - om värderingar förr, nu och framtiden. Moral och omoral - var går gränsen? är en antologi om etik och värderingar som han sammanställt tillsammans med Karl-Olov Arnstberg.

Inom temat mångfald och kulturmöten har han skrivit i och redigerat antologierna Olika som bär - om etnisk diskriminering och mångfald i arbetslivet och I samma hus. Han har därtill varit expert i statliga utredningar om invandrings- och flyktingpolitiken samt ledamot av Barnombudsmannens .

Ett annat tema som efterfrågas mycket idag är Det nya åldrandet  där Thomas från studie När man blir gammal på riktigt och beskriver vad som sker när rekordgenerationem ( födda 1945- 1956) möter framtidens åldranmde och äldreomsorg och vad som krävs av samhället , anhöriga , vård och omsorsg? 

Thomas föreläser gärna inom dessa ämnesområden eller anpassar sin föreläsning utifrån kunders behov oh målgrupp.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.