Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Thomas Lundkvist

Förfrågan

Redan under studietiden till civilekonom på Stockholms universitet väcktes Thomas Lundkvist intresse för människans medfödda programvaror. Han började att intressera sig mer och mer för ämnet biologi. Allt för att förstå oss människor på ett bättre sätt. Efter avslutad utbildning arbetade han på McDonald´s och fick införa "Team i världklass" där han använde tekniker och metoder för att rekrytera och leda människor. 1998 mottog han priset som årets kompetensföretag.

Thomas Lundkvist blev VD för Junibacken 1999. Tillsammans med fantastiska medarbetare som bidrog med idéer och utveckling i bolaget lyckade de kombinera affärsmässighet med stor arbetsglädje och trivsel. Både 2004 och 2005 placerades Junibacken bland de bästa arbetsplatserna i Sverige. Detta ledde till att Thomas  blev nominerad som årets chef två år i rad.I  boken  Det biologiska ledarskapet skriver Thomas Lundkvist om hur man som ledare kan förstå "the human software" vilket gör arbetet som ledare både roligare och lättare. I boken beskriver han på ett enkelt och konkret sätt hur man  ska hantera de vanligaste situationerna i arbetslivet. Hur skapas medmänniskor istället för motmänniskor?

I sin kommanade bok om "Biologisk försäljning" beskriver Thomas Lundkvist hur människor inom alla brancher kan bli bättre säljare genom att förstå mänskliga drivkrafter bakom medmänsklighet och identifikation.

Thomas Lundkvist föreläser gärna kring sina hjärteämnen

- Ledarskap
- Motivation
- Försäljning

Tyvärr hittades ingen föreläsare.