Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Tobias Nielsén

Förfrågan
Civilekonomen och skribenten Tobias Nielsén beskrivs ibland som chefsideolog för upplevelseindustrin. Han driver sitt företag QNB analys & Kommunikation och han har skrivit boken ”Om upplevelseindustrin – Avslöjanden om en utveckling som redan är här” år 2006 kom han ut med boken FUNK - en tillväxtmodell för upplevelseindustrin. Syftet med boken är att läsaren efter läsningen bättre ska kunna analysera upplevelseindustrins möjligheter och risker, oavsett om det handlar om ett företag, en region eller en kommun.

Tobias Nielsén har tidigare arbetat som kultur- och musikjournalist på Expressen och skriver fortfarande då och då kommentarer för Expressens kultursida. Det är en av benen som ligger bakom intresset för upplevelseindustrin – det andra är bakgrunden som civilekonom, utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och på Columbia Business School i New York. Upplevelseindustrin är en del av en viktig samhällsförändring och har förts fram från en mängd olika håll i Sverige – regeringen, näringslivet, kreatörer, kommuner med flera. Men vad handlar upplevelseindustrin om egentligen? Och hur ska man angripa denna nya sektor? I Sverige har upplevelseindustrin blivit ett begrepp som visserligen satt sig, men en svårighet är att många menar olika saker med det. Man pratar därför lätt förbi varandra. Det är synd, eftersom det försvårar den viktiga diskussionen om hur möjligheter och risker som följer av upplevelseindustrins framväxt ska hanteras.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.