Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Tomas Danielsson

Förfrågan
Tomas Danielsson är utbildad beteendevetare. Han ligger bakom begrepp som tokstress, vaccinationer mot stress, stresshypokondri, nu även stressagilty samt mycket annat. Som föreläsare och expert i stressfrågor blivit känd för svenska folket som Stressdoktorn. Tomas Danielsson är författare till böckerna: Vad vore livet utan stress?  Tokstressad samt Körskola för livet ( tillsammans med Katarina Ewerlöf och Helge Skoog) .

  

Han föreläser för chefer och samtlig personal på olika typer av arbetsplatser om Stress, Stressagility - om stressen som drivmedel och utmaning i förändringstider, tokstress, additionsstress, nytt medarsbetarskap och hur vi kan förändra tidigare felaktiga stressbetenden.

Så här skriver Tomas Danielsson om Stressagility;

Sedan 1970 talet och kanske främst i början av 1980 talet kom stressundervisningen att handla till stor del om hur man förhindrar utbrändhet (burnout). Förlust av engagemang, arbetsglädje och målinriktning började diskuteras, tyvärr allt för ofta i en riktning av "typ känn efter" varför undervisningen ofta kom att handla om tidiga varningstecken och symptom. Även fram i nutid har allt för mycket fokuserats på "känna efter”, stresstest etc. Varför vi med visst fog börjat tröttna på stressbegreppet, som för ofta associerats med sjukdomsbegreppen dvs. det negativa stressutfallet.

Visst man får inte hoppa över denna dimension men med STRESSAGILITY tillkommer något väsentligt. I STRESSAGILITY handlar det om stressen som drivmedel och utmaning inte minst i förändringsprocesser. Livet är som en hinderbana där man med rätt "tänk" kommer att känna lust och inte fokusera på hindren. För att STRESSAGILITY skall fungera krävs först och främst ledare som har mod att gå före och locka lagets upptäcktsmekanismer. Dessa ledare får aldrig tveka på sina egna gränssättningar och inte heller skämmas över, att dela egen rädsla inför svåra hinder. Ledaren behöver inte vara bäst eller mest sakkunnig, men måste våga leda och ta ansvar. Genom denna ledartyp skapas medarbetare med lust och kreativitet som självgående vågar gå in i förändringsarbete.

STRESSAGILITY handlar alltså om att anpassa dagens stressundervisning till en helhet där man ser till det friska i stressen och i andra hand kollar av för att inte få utmattning i onödan. Om och ifall utmattning uppstår, gäller det att ha effektiva verktyg där bl.a. mina livskaféer finns i verktygslådan.

Bejaka kaos och förändring, försök hitta bästa vägen bland hindren, var inte rädd för vanlig trötthet, tag rast utan skuld och se till att ha roligt. Om stukning uppstår ta det inte så högtidligt, kalla det gärna tillfällig kollaps istället för utbrändhet. Glöm aldrig visa respekt för varandra och för dem som ibland får sitta bredvid banan (arbetslöshet) då tar vi landet ur krisen och medicinen heter – STRESSAGILITY!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.