Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Tomas Twedmark

Förfrågan

Tomas Twedmark, är en föreläsare "utöver det vanliga". Han har en förmåga att få små detaljer att bli intressanta liksom det  större perspektivet. Oavsett vad han pratar om vill man lyssna vidare.  Med ett leende i mungipan har man fått med sig en "justerad kompassriktning". Den egna inre kartan är uppdaterad och man tar första steget och är på väg, bättre rustad än innan. Med nya insikter om hur man kan förhålla sig till livets olika situationer. 

Tomas har en bakgrund med studier inom ledarskap , stresshantering , konsultivt arbetsätt och teologi på teologiska högskolan i Stockholm . Han är också diplomerad psykosynteskonsult och har arbetat under många år med utbildnings- och utvecklingsuppdrag inom både näringsliv och offentlig sektor.

 Etik och värderingar i skola vård och omsorg
Respekt, vänlighet och ödmjukhet- tre grundstenar i arbetslivet. Värderingarnas betydelse för den goda arbetsplatsen. 

Tomas erbjuder föreläsningar och längre processer där  organisationens övergripande policy översätts i vardagen och kvalitetssäkras. Arbetsgrupper får utveckla sitt etiska förhållningssätt. Detta stärker kommunikationen, identiteten och gör gemensamma mål tydligare.

Stressa klokare!!
Att ha mycket att göra eller som det ofta beskrivs, ”ha många bollar i luften” kan faktiskt vara både stimulerande och roligt. Det är inte ”många bollar i luften” som kan skada vår hälsa utan snarare att vi planerat in för lite tid då vi ”släpper bollarna” och gör något annat. Att ”bara vara” en stund är hälsosamt.

Tomas  erbjuder:
- Individuell stresstoleransprofil med dina triggerpunkter – för en effektiv och mental hantering av stress
- Ett enkelt verktyg – en form av hjälp till självhjälp – och ett förslag på handlingsplan till ett alternativt förhållningssätt som är mindre stresskänsligt
- Professionell handledning av certifierad konsult
- Möjlighet till individuell uppföljning alternativt grupp
- I en miljö som inbjuder till tankepaus och reflektion

Stresstoleransprofilen - ett enkelt sätt att förebygga och skapa en hälsosam arbetsplats.

Om Pilgrimsvandring

Allt fler söker sig till Pilgrimslederna både i Sverige och i Spanien. Tomas föreläser handlar om:

Varför har detta blivit en trend både bland vanliga svensson och andliga sökare?
Vad sker under en vandring? Kan det verkligen ge livet mera balans och mindre stress? Vad bör man tänka på praktiskt? Vad blir skillnaden om jag väljer att gå i grupp och gå ensam?

 

Tomas gör gärna uppdrag för kommuner och företag inom äldreomsorg  tillsammans med sin fru Birgitta Twedmark som är konsult inom kvalitetsutveckling för äldreomsorg. 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.