Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Tommy Wadebeck

Förfrågan
Tommy Wadebeck har många strängar på sin lyra. Han kombinerar kunskaper inom psykologi och endokrinologi med teologi och filosofi. Från sin utgångspunkt som mental coach inom ex. elithockeyn ger han praktiska erfarenheter från mental träning och lagarbete. Som ledarskapsutvecklare ger han oss kunskaper om etik, ledarskap, roller och konflikthantering. Många känner igen Tommys Wadebäck varma radioröst från livsfrågeprogram som "Samtal i skymningen" och "Blå skymning". I sina föreläsningar presenterar han begreppet "Kasam" som är känslan av sammanhang och delaktighet. En känsla som gör vår livssituation meningsfull och hanterbar.

Han ger en bild av oss människor som är mångdimensionell. Vi består av en fysisk kropp med intellekt, känslor men också med en andlig dimension. Tommy Wadebäck lyfter fram många av arbetslivets frågor som stress, delaktighet, motivation, ledarskap, roller, etik och ger oss nya bilder genom sin rika erfarenhet.

Han har också skrivit böcker inom flera av dessa områden; "Stress livets krydda och plåga", "Reflexer och reflektioner" och "Samtal i skymmningen".

Här följer några av de områden Tommy Wadebäck föreläser kring;

 Stress - livets krydda och plåga

Motivation och lust - hur skapa lust och balans i arbets- och privatliv?

Förändringsprocesser - När förändringen kommer, hur skapar man motivationen?

KASAM och Lagbygge - Hur skapas ett vinnande lag?

Ledarskap och Chefsskap - Drömmen om Ledaren och de goda prestationerna

Mål Mening Motivation - Något att leva av- Någon att leva med - Något att leva för

Rollmedvetet ledarskap -Vinnande ledarskap

Makten Ansvaret Sårbarheten - Hur man hanterar de tre områdena privat och på arbetet och gentemot kunder.

Den goda etiken - Om mål och medel och en vinnande förtroendeskapande etik i det goda företaget.

Konflikten som möjlighet - Konflikthantering och konfliktlösning.

Tommy arbetar också som coach med Självförtroendeträning  och Målbildsträning.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.