Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Torgny Steen

Förfrågan
Torgny Steen är  CHR ( Corporate Health Resposibility )Evangelist, ledarskaps-LOTS. och föreläsare. Torgny satte  olika ledande positioner  i medie- och mötesindustrin (IDG Sweden, Aftonbladet.se, Riksmedia, Sydsvenskan.se) i rörelse när han en dag beslutade sig för att hoppa av. Vilket skedde i samband med att han räddat ett av familjens fyra barn från utanförskap i skola och utbildning – för att som pionjär jobba för att bryta stillasittandet i skolor och på arbetsplatser.
För att hjälpa andra i liknande situation bestämde sig Torgny för att skriva en bok om rörelser och hjärnan, startade CreativeChildren:Camp®, genomförde ledarskapsprogram i skolor och på företag samt började föreläsa i Norden.
Idag inspirerar, aktiverar och lotsar Torgny till stärkt organisatorisk och social arbetsmiljö genom att hjälpa organisationer ta CHR beslut. Ofta med hjälp av lust, rörelse och ledarskap som livsfilosofi för energi- och resultatsmart utveckling.
 
 


Exempel på  Torgnys föreläsningar och work shops:
 
Smartare rörelse – starkare hjärna: 
Du måste inte träna men du behöver vara fysiskt aktiv varje dag. Bryt dagens stillasittande med enkel fysisk och mental aktivitet som gör er ännu friskare, smartare, starkare, kreativare, uthålligare, mer fokuserade samt underlättar inlärning.
 
Lust, rörelse och ledarskap – livsfilosofi för energi- och resultatsmart utveckling: Föreläsning/workshop för inspiration, kraft och konkreta huvudnycklar som bidrar till positiv arbetsmiljö och organisatorisk hälsa genom Corporate Health Responsibility (CHR).
 
Riktning och Ramar: Vart ska ni? Är ni säkra på det? Vilka aktivitetsramar (”Action”) behövs? Vilka ramar är ni bra på/behöver ni bli bättre på? Vilka värderingar behöver säkerställas? Föreläsning/ workshop kring ett av de absolut främsta skälen till att det [inte] går som planerat.
 
Föreläsningarna bygger på gedigen kunskap om hjärnan, fysisk aktivitet och universella mänskliga beteenden varvat med Torgnys personliga livs- och arbetslivserfarenheter inom affärs- och organisationsutveckling. För den intresserade kan Torgny även dela med sig av personliga erfarenheter kring kost, sömn, träning och självledarskap inför och under SM och WM i segling och ultralopp som Ultravasan90 km, Kullamannen 44 km, Fjällmaraton etc.
 
För att aktivera deltagarna och hjälpa dem integrera innehållet bygger föreläsningarna på; Teori, metaforer, film, musik, rörelser, praktiska tips och reflektion vilket gör dem fantastiskt uppskattade av företag, föreningar, skolor och kommuner.
Torgny specialanpassar även föreläsningar, mentorprogram och utbildningar för olika målgrupper.”
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.