Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Torvald Jacobsson

Förfrågan
Torvald Jacobsson är idag knuten till Lunds Universitet, där han bl a leder en webutbildning för ungdomar över hela världen med huvudfokus på Kina i hållbarhets- och klimatfrågor. Han är dessutom verksam som företagare med produktion av TV, film, utställningar och events med koppling till hållbarhetsfrågor.Torvald Jacobsson arbetar också som konsult och föreläsare inom en rad olika ämnen kring internationella miljö- och framtidsfrågor och deras anknytning till affärs- och organisationsutveckling.

Företagande och miljö, Nya affärsområden inom miljöområdet, Hållbara Investeringar, Clean-tech, Globala miljötrender, Marknadskommunikation med miljöbudskap, Miljötvecklingen i Kina, Hållbara transporter samt Internationell klimat- och miljöforskning är bara några av de områden som Torvald föreläser kring.
Han är en av hjärnorna bakom TV - serien Planeten (ett projekt som han också ibland föreläser om) och räds inte att ge ett känslomässigt budskap.
Samtidigt har Torvald en stor framtids- och utbildningsoptimism; genom att lära mer kan vi göra mer.

Torvald arbetar både som föreläsare, konsult , projektledare och moderator i längre eller kortare uppdrag. Med sin bakgrund som naturvetare, aktivist och företagare spänner han över hela fältet från det mest naturnära till de senaste forskningsresultaten och internationella miljömarknadstrenderna.

Torvald Jacobsson är i sina föreläsningar spontan och rolig och väcker ett starkt engagemang hos sina deltagare genom en bred forskningsbas, många bilder och interaktiva metoder.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.