Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Tre Konstnärer Berättar

Förfrågan
Tre konstnärer ger oss en personlig föreställning om hur en konstnärlig process kan se ut. Det handlar om kreativitet. Det handlar om passion. Det handlar om sökande. Det handlar om att våga. Det handlar om att lyckas och att misslyckas men att aldrig ge upp.

Annette Alsiö, Cecilia Larsson och Stefan Rydéen ger oss personliga inblickar i sitt skapande och hur en konstnärlig process kan se ut. Publiken får i en miniutställning ta del av ett urval av deras verk. Turne hösten 2014.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.