Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Troed Troedsson

Förfrågan

Troed Troedsson  har arbetat som framtidsanalytilker i nära 20 år och startade 1997 företaget Paradigmmäklarna som sedan dess genom åren bistått de flesta av Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden. Troed är också författare och har en bakgrund som fysiker och socionom. Harn har arbetat med organisations och affärsutveckling framför allt inom kommunal verksamhet ex äldreomsorg, fastighetsförvaltning , primärvård och It och utvecklingsfrågor. 

Troed kan på ett roande och oroande sätt beskriva vår omvärld  och hur vi kan hantera det som händer. Att vara en framgångsrik ledare innebär att före alla andra förstå hur världen och den egna organisationen ser ut om några år. 

 Ex på föreläsning 

  • Visionärt ledarskap handlar inte om att se längre utan om att skapa bvilder som andra kan se
  • Från kunskap till förståelse 
  • Skolan skall förbereda våra barn för en plats som vi aldrig besökt.
  • Allt nytt är inte bra, men allt bra kommer att vara nytt.
  • Samhällsutveckling och paradigmskifte
Så här säger Troed Troedsson om sina föreläsningar ; 
En föreläsning är en virtuell produkt. Dess värde är helt och hållet beroende på vad som händer i huvudet på den som lyssnar, tittar, tänker och handlar. En publik som haft en bra timme men lämnar lokalen i samma skick som de kom in är ett kvitto på ett lågt värde. De gånger utgången passeras av andra människor än de som gick in alldeles nyss har föreläsningen förmodligen ett högre värde. 

Troed Troedsson blandar sakinnehåll och skapar trovärdighet erbjuder humor och igenkännande skratt samt öppningar för egna slutsatser och reflektioner  och räds inte att provocera och ifrågasätta givna normer.
 

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.