Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ulf Nilsson

Förfrågan

Ulf Nilsson är kanske en av Sveriges mest omtyckta och efterfrågade föreläsare under de senaste 40 åren. Som engagerad  folkskolärare och  föreläsare drog han mängder med åhörare redan på -80 talet!

Idag är  Ulf pensionär men öppen för att agera  föreläsare och konsult för de kunder som söker ett moget samarbete och en verklig utvecklingsprocess. Ulf kan inte bara inspirera sina åhörare vid en enskild föreläsning utan också visa vägar in i framtidens hållbara arbetsliv och följa en organisation på vägen. Ulf uppmanar sina deltagare att gå på djupet i sig själva och med varandra och göra val som leder till ökad glädje och välbefinnande både för individer och organisationer.

 

 Ulf Nilsson talar om att Växa som vuxen, Hur hanterar jag en smärtsam förändringsprocess?, och om Relationer.

Ulf är en person som lägger ned stor omsorg i varje uppdrag och inspirerar ledare och personal som vill Växa  som vuxna och mogna som människor i alla roller, både privat och i yrkeslivet.  Ulf vågar utmana sina deltagare att se bakom ytliga klichéer och ställa de viktiga frågorna som leder till utveckling, både för den enskilda individen och för organisationen. 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.