Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ulrich Stoetzer

Förfrågan

 

Ulrich Stoetzer är leg. psykolog och medicine doktor. Han är forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för arbets- och miljömedicin. Hans avhandling handlar om relationer på arbetsplatsen. Ulrich arbetar även med organisationsutveckling bl.a. vad som främjar hälsa på en organisatorisk nivå. 

”Lite bråk på arbetet rensar luften och är bra för kreativiteten” är en ”sanning” som ofta framhålls när man nämner konflikter på arbetet. Är det så? På ett lättsamt sätt där fakta blandas med humor, anekdoter och musik, behandlas vad som orsakar stress, konflikter och utfrysning på arbetet och hur det påverkar dig och din organisation. Begreppet ”Relational justice”, hur man i praktiken skapar bra relationer mellan chefer och medarbetare, kommer även att tas upp.

Medverkar i denna föreläsning gör även Roger Storm, skådespelare, röstskådespelare. Teaterhögskolan i Stockholm 1981, vidareutbildning hos Geraldine Baron vid Actor's Studio i New York 1988.

Innehåll

 Konflikter

 Stress

 Utfrysning 

 Vad orsakar ovanstående och hur påverkar det dig och din organisation 

 ”Relational justice”, goda relationer mellan medarbetare och chefer

Tyvärr hittades ingen föreläsare.