Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ulrika Ernvik

Förfrågan
Ulrika Ernvik är socionom och legitimerad psykoterapeut med famijeterapiinriktning. Hon är också utbildad handledare och lärare i psykoterapi och författare till tre böcker:
Familjeterapi - en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer
Andas med Gud - 88 andliga övningar för alla åldrar 
Third Culture Kids: A Gift to Care For, som är på väg att översättas till fler språk.
Hon är en erfaren och uppskattad föreläsare och handledare i Sverige och internationellt och har bl.a arbetat med barn och familjer inom socialtjänsten och som familjeterapeut på ett internationellt terapicenter i Chiang Mai Thailand, med familjer från hela världen, ofta i krissituationer.
 
 


Ulrika föreläser om följande ämnen;

 • Leken - barns första språk - om att samtala med barn
 • Det finns alltid en orsak - om att barns beteenden är tecken på otillfredställda behov
 • En trygg hamn att segla in i - om anknytning
 • Det behövs ett barn för att fostra en förälder - om föräldraskap
 • Amygdalan - vår främste vän - om trygghet och glädje i relationer, utifrån hur hjärnan fungerar 
 • Mätta och hungriga sinnen - om barn med särskilda behov såsom högkänsliga barn, särbegåvade barn, barn med NPF diagnoser, utifrån tanken att diagnoser i grunden handlar om mätta alternativt hungriga sinnen, och hur vi lugnar alternativt matar barns sinnen och nervsystem
 • Tänk att just du kom! - om att bli förälder till ett barn man inte haft från början 
 • Dig vill jag älska! - om att leva i parrelationer och andra nära relationer
 • Från trauma till trygghet- om traumabearbetning/återhämtning för både  barn och vuxna
 • Tryggare behöver alla vara - om vikten av att skapa en skola där alla känner sig trygga, och hur vi gör det
 • Third Culture Kids - om att växa upp i och mellan flera kulturer 
 • Sluta lös konflikter, börja skapa trygga relationer  -om konflikthantering
 • Familjeterapi - en utforskande och samskapande lek
 • Kreativa metoder i samtal med familjer och i arbete med grupper
 • Att förmedla ett budskap så att förändring sker

Urika är en lugn, tydlig, trygg och engagerande föreläsare som gärna varvar sina föreläsningar med samtal i smågrupper och kreativa övningar.

Hon vill ge sin publik glädje, konkreta verktyg  och en förståelse för sig själva och de människor de har omkring sig. Speciellt när det gäller barns upplevelser.
Ulrika föreläser på både svenska och engelska och även online.

Exempel på föreläsning - Så gör vi familjeterapi med mer än ord

Referenser
Ulrika besitter förmågan att med lugn och trygg saklighet ge ord och insikter till erfarenheter många kan känna igen sig i, även om man aldrig formulerat dem inför sig själv. Ulrika förmedlar en kärleksfull atmosfär som hjälper lyssnaren att ta till sig ämnesinnehållet och börja reflektera över egna livsmönster. Vardagliga och lättförståeliga bilder och berättelser understödjer Ulrikas framställning och ger lyssnaren igenkänningsmöjligheter. Ulrika uttrycker en lågmäld professionalitet som milt och pedagogiskt stöttar lyssnaren i en helande inre vandring. - Berit Carlström

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.