Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ulrika Rogland

Förfrågan
Jur.kand. Ulrika Rogland arbetar huvudsakligen som målsägandebiträde och som särskild företrädare. Ulrika arbetar även med vårdnadstvister, LVU-mål samt migrationsärenden. Hon har tidigare arbetat som domare och åklagare och har stor erfarenhet av brott mot barn, relationsvåld, sexualbrott och hedersvåld. Hon har haft flera uppmärksammade mål, bland annat Alexandramålet och mordet på Lugna Gatan. Ulrika känner ett stort engagemang för barn och för brottsoffers säkerhet. Hon deltar ofta i debatten för att påverka lagstiftning och öka kunskapen om brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relationer.
 


Ulrika tar sig an uppdrag som föreläsare och håller i utbildningar om bl.a.
Grooming - sexuella brott mot barn på internet
Sexualbrott mot barn och vuxna
Våld i nära relationer
Samverkan mellan myndigheter - särskilt utifrån sin erfarenhet av att arbeta på koncept Karin i Malmö (polis, åklagare, barnkriscentrum, kvinnokriscentrum, manskriscentrum m.fl.
 
CV
Jur.kand. vid Lunds universitet 1988
Tingsmeritering vid Helsingborgs tingsrätt 1988-1991
Hovrätten över Skåne och Blekinge 1991-2000, hovrättsassessor år 2000
Kammaråklagare, relationsvåldsspecialist 2000-2014
Medförfattare till boken ”Jag kände mig speciell” – en bok om grooming på internet 2010

Tyvärr hittades ingen föreläsare.