Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

VågaVa

Förfrågan

VågaVa bildades i september år 1999 av Leif Winbladh och Peter Jacobsson, två nyktra missbrukare som praktiserade på FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) i Ljungby. Föreläsningarna med Peter och Leif grundar sig i deras egna erfarenheter. De pratar uteslutande om sig själva och vad de har upplevt både före, under och efter sitt missbruk.

Föreläsning kan hållas av Peter eller Leif var för sig.



Föreläsningar med Våga Va

  • Maskerna – Om hur våra masker skyddar mot omgivningen. Hur vi låter våra rädslor styra oss. Hur vi tar på oss beteenden och masker som gör att vi skäms över oss själva och vårt sätt att vara. Skam som blir till drivmedlet i denna process.
    Peter och Leif berättar om alla sätt de använt sig av för att slippa känna känslor och om hur de bär sig åt för att undvika detta beteende idag.
  • Mobbing - Mobbing, utanförskap och isolering. Peter och Leif berättar om de positiva effekterna som drogerna gav i början för att sedan leda till ett alltmer destruktivt missbruk. Hur de utvecklade förmågan till förnekelse, att slippa se sanningen om sig själva.
  • Tuff Kärlek – Leif och Peter pratar om kretsen runt missbrukaren, hur detta är en familjesjukdom som drabbar många mer än den som missbrukar och vad man kan göra åt det. De tar upp begreppet ”tuff kärlek” och vad det innebär.
    Peter och Leif pratar helt enkelt om hur det är att vara människa och hur vi handskas med våra känslor.

De ger även våra åhörare ett ställe att vända sig till anonymt efter att ha lyssnat till föreläsningen.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.