Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ämneslista, vad talar föreläsare om?

Klicka på ett ämne för att se en lista med föreläsare inom detta ämnesområde.

Föreläsare på ämnet "Kan AI bli kreativ? Mänsklig kreativitet - AI kreativitet"

Stefan Lindström

Tyvärr hittades inget ämne.