Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Välkommen till Talar Tv

Vill du ha hjälp med inspelning eller har frågor hör av dig till
Anne Olsson

Anne Olsson

Skapa effektiva team, Medarbetarskap, Kommunikation

Förfrågan

Britt Nilsson

Britt Nilsson

Äldreomsorg, demensvård, kontaktmannaskap

Förfrågan

Claes Malmberg

Claes Malmberg

Humor, Livsenergi, Livsglädje

Förfrågan

Ivan Daza

Ivan Daza

Blatte, Rekrytering, Mångfald

Förfrågan

Katarina Chowra

Katarina Chowra

Economic shift, affärsutveckling, sociala medier

Förfrågan

Kerstin Gunnarsson

Kerstin Gunnarsson

Hooked on nature, Kreativitet, Innovation

Förfrågan

Marie Karphammar

Marie Karphammar

Barn, Barns Rättigheter, Barnkonventionen

Förfrågan

Mikael Syväjärvi

Mikael Syväjärvi

Grafen, Lysdioder, Ny teknik

Förfrågan

Per Löfberg

Per Löfberg

Miljö, Vagga Till Vagga, Hållbar Utveckling

Förfrågan

Rigmor Robért

Rigmor Robért

Arbetsliv i förändring, Bemötande, Olikheter

Förfrågan

Staffan Lindberg

Staffan Lindberg

Miljö, Hållbart Levnadsätt,

Förfrågan

Thomas Fürth

Thomas Fürth

Framtidsforskning, Omvärldsbevakning, Arbetslivsfrågor

Förfrågan