Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ämneslista, vad talar föreläsare om?

Klicka på ett ämne för att se en lista med föreläsare inom detta ämnesområde.

Föreläsare på ämnet "Det svåra samtalet"

Helena Bergström
Ola Stålnacke
Patrick Gruczkun
Tage Granit Anna Marking