Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ämneslista, vad talar föreläsare om?

Klicka på ett ämne för att se en lista med föreläsare inom detta ämnesområde.

Föreläsare på ämnet "Kvinnligt ledarskap"

Anna Stenberg
Barbro Dahlbom Hall
Camilla Kuylenstierna
Katrin Sundberg