Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ämneslista, vad talar föreläsare om?

Klicka på ett ämne för att se en lista med föreläsare inom detta ämnesområde.

Föreläsare på ämnet "Personligt Ledarskap"

Christer Olsson
Goran Asaad
Håkan Svensson
Josefin Lassbo
Marika Skärvik