Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ämneslista, vad talar föreläsare om?

Klicka på ett ämne för att se en lista med föreläsare inom detta ämnesområde.

Föreläsare på ämnet "Visionärt Ledarskap"

Katarina Chowra
Lou Rossling
Nina Karlsdotter
Per Löfberg
Troed Troedson